dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
 

 

      

ได้ตั้งใจว่าจะนำพาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกให้ก้าวไกลอย่างมีความผาสุก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นของปวงชน โดยดำเนินการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริ แบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรที่ทุกคนมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกร่วมกัน        

          ขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากเว็บเพ็จของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยเพื่อ  รับทราบสิ่งที่วิทยาลัยของเราได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาร่วมกันพัฒนาและนำความรู้สู่สังคม อีกทั้งสร้างนักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญ ในการนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน

         ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการนครนายก ทางเราพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านในการ สรรค์สร้างพัฒนาวิทยาลัยของเราต่อไป

         15 ธันวาคม 2556 ได้ทำการเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น วิทยาลัยในเครือของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ประเทศกำพูชาเปิดทำการเรียน การสอนระบบ ทวิภาคี ในสาขา การอ่าน-การเขียน ภาษาไทย และการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ สาขางานการบัญชี  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเครื่องกลและสาขางานเครื่องปรับอากาศ

       19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ สาขา 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ บายพาสถนนเลี่ยงเมือง ปากพลี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) เพื่อให้เพียงพอกับจำนวน ของผู้เรียนและได้ทำการเปิดการเรียนการสอน เพิ่มเติมในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขางานโลจิสติก สาขางาน การท่องเที่ยว

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  2019-06-21

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดร. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

More...
ตรวจเงินอุดหนุน61

  2018-09-14

 ตรวจเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา2561

More...
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32  ระหว่างวันที่30-31 มกราคม 2561  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

More...
เข้าร่วมการแสดงจินตลีลาและขบวนพิธีเปิด“ขุนด่านเกมส์”กีฬานักเรียนและเยาวชนครั้งที่ 39

เมื่อวันจันทร์ ที่  20 มกราคม 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมการแสดงจินตลีลาและขบวนพิธีเปิด“ขุนด่านเกมส์”กีฬานักเรียนและเยาวชนครั้งที่ 39 ที่ถ่ายทอทางช่อง 3 SD ช่อง 28 

More...
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560( กลุ่มภาคกลาง)

More...
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

 เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

More...
การเซ็นสัญญา mou ร่วมกับโรงเรียนลู่ซาน พร้อมกันนี้ยังได้ไปชมงานการศึกษานานาชาติ และระบบรถยนต์ไฟฟ้า

 การเซ็นสัญญา mou ร่วมกับโรงเรียนลู่ซาน พร้อมกันนี้ยังได้ไปชมงานการศึกษานานาชาติ และระบบรถยนต์ไฟฟ้า

More...
พิธีไหว้ครูภาคสมทบ ประจำปี 2560

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคสมทบ

More...
พิธีบายศรีสู่ขวัญ "ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ จากใจพี่สู่น้อง" ประจำปี พ.ศ. 2560

 เมื่อวันพฤหัส ที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ จากใจพี่สู่น้อง" โดยมี ดร.เจษฎากร ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

More...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

  เมื่อวันพุธที่ 10  พฤษาคม  2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาติวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 นำเหล่าคณาจารย์ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯ

More...