ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
 

 

 

 

      

ได้ตั้งใจว่าจะนำพาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกให้ก้าวไกลอย่างมีความผาสุก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นของปวงชน โดยดำเนินการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริ แบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรที่ทุกคนมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกร่วมกัน        

          ขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากเว็บเพ็จของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยเพื่อ  รับทราบสิ่งที่วิทยาลัยของเราได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาร่วมกันพัฒนาและนำความรู้สู่สังคม อีกทั้งสร้างนักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญ ในการนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน

         ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการนครนายก ทางเราพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านในการ สรรค์สร้างพัฒนาวิทยาลัยของเราต่อไป

         15 ธันวาคม 2556 ได้ทำการเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น วิทยาลัยในเครือของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ประเทศกำพูชาเปิดทำการเรียน การสอนระบบ ทวิภาคี ในสาขา การอ่าน-การเขียน ภาษาไทย และการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ สาขางานการบัญชี  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเครื่องกลและสาขางานเครื่องปรับอากาศ

       19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ สาขา 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ บายพาสถนนเลี่ยงเมือง ปากพลี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) เพื่อให้เพียงพอกับจำนวน ของผู้เรียนและได้ทำการเปิดการเรียนการสอน เพิ่มเติมในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขางานโลจิสติก สาขางาน การท่องเที่ยว

 

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม

  2020-01-07

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม 

More...
นิเทศการดำเนินงานการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.มัฆวาน ศุขวัฒน์ ร่วมด้วยที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศอาจารย์สาวิตรี แกล้วเขตการ ดร.ภาชินี ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์พัทยา ตินานพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เข้ารับการนิเทศการดำเนินงานการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19) ต้องขอขอบคุณ นายมานพ กลิ่นทรัพย์ นางอโนทยา เรืองศรี และนางสุมนา กันแย้ม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ทั้ง 3 ท่าน

More...
ร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน

More...