ReadyPlanet.com


กรมพลศึกษา ขยายเครือข่ายวิทย์ฯ ในสถานศึกษา
avatar
PR


         สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนเครือข่ายดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่นำความรู้ไปปฏิบัติจริงจากทั่วประเทศ  ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานของเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษาที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนากีฬาและสุขภาพ พิธีมอบรางวัลเครือข่ายดีเด่น และการเสวนาให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาผ่านกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริม ให้สถานศึกษามีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพหรือการไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น   โดยจัดงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (ชมฟรี) ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาทางการกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา โทร.02-219-2671 ฝ่ายประสานงานโครงการ โทร.02-618-7781-4

 ผู้ตั้งกระทู้ PR :: วันที่ลงประกาศ 2014-10-20 16:01:30


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล