ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (TPN) ได้รับมอบใบประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้ารับนิเทศตรวจราชการขับเคลื่อนควบคุม ป้องกันโรคโรคติดต่อ (Big Rock CD) จังหวัดนครนายก
ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก "การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่"ระหว่างวันที่ 17-18กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช จังหวัดระยอง โดยมี ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานครั้งนี้
โรงเรียนสอนภาษาศุขวัฒน์อรัญประเทศ โรงเรียนในเครือวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระแก้ว ในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (TPN) ได้รับมอบประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๕
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กับโครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
สมาคมการศึกษาเอกชนโรงเรียนนอกระบบแห่งประเทศไทยเข้าพบ ท่านรัฐมนตรี ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมองค์ความรู้ด้านการใช้ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเองด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)
ผศ.ดร. ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก โรงเรียนสอนภาษาศุขวัฒน์ โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแคเรียร์ นครนายก เดินทางเข้าร่วมประชุม เรื่องกฎหมายของโรงเรียนนอกระบบ โดยมีท่านตวง อันทะไชย ประธาน คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งจี๋หลิน ประเทศจีนเพื่อเปิดศูนย์ภาษาจีน Chinese Training Center และ Technical Skills Training Center
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน(MOU)กับบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครนายก ประจําปีการศึกษา 2564
ประชุมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ซีพีออลล์
พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 1/10/63
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ27/09/63
รับหุ่นยนต์ AI เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากรายการแข่งขันเทควันโด
ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ส่งนักศึกษาที่จะไปฝึกงานที่ประเทศ?ญี่ปุ่น
ลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ประชุมหารือข้อตกลงร่วมกับกับบริษัทโครงการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายก
เข้ากราบขอพรต่อท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
พานักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั้น แคเรียร์ กับ7สถานประกอบการในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
Yamaha Riding Academy และศูนย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีพีเอ็น
ทำความร่วมมือหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
งานลอยกระทงจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี2562
ประธานสภาอุตสาหกรรมเบญจบูรพา ร่วมกับเหล่าซือจากประเทศจีน
ร่วมสัมนาโครงการ”พัฒนาความรู้ ด้านตลาดทุนสำหรับครู”
ร่วมประชุมระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับชมรมอัญธานี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่1
อบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ Yamaha ครั้งที่ 1
ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติสถานประกอบการ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาการบริการสุขภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลิ่วโจมาถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบขนส่งทางรางรุ่นที่3
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระบบราง รุ่นที่1 เข้าพบ ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระบบราง รุ่นที่1 เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน กนกวรรณ วิลาวัลย์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28
Yamaha Riding Academy ครั้งที่1
พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรมและเรือสำเภาพาณิชย์ 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจเงินอุดหนุน61
นักศึกษาจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
MOU ยามาฮ่า
บันทึกข้อตกลง MOU กับศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย เมืองสามอ่าว
ระบบทวิภาคี
พิธีไหว้ครู2561
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ยาเสพติด
บมอบป้ายการเป็น Campus ของ Liuzhou Railway Vocational Technical College
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน61
สงกรานต์61
โครงการประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
รับสมัครอาจารย์
พิธีซ้อมรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา2560
เข้าร่วมพิธีปิด และมอบเกียติบัตร โครงการฝึกอบรมด้านภาษาจีน
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือสำเภาพาณิชย์
แข่งขัน เทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
มารับผู้ตรวจศึกษาธิการภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีครั้งที่ ๔๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดิเด่น ประจำปี 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกได้ส่ง คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เซ็นสัญญา mou กับโรงเรียนลู่ซาน
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
โครงการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่10
โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560
พิธีเปิดอาคารศุขวัฒน์ อาคารเกตุสายเมือง
บริษัท บี แอนด์ บี จำกัด มิสเตอร์เออิจิโร่ โอะคุสึ ประธานบริษัท จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและสำรวจตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
พิธีเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานระบบขนส่งทางราง ณ LIUZHOU RALWAY VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
บริษัท ฮิวแมร ดิจิคราฟท์(ไทยแลนด์) เข้าพบเพื่อปรึกษาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
งานวันการศึกษาเอกชน ณ ห้อง Rayong Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานในพิธีอุปสมบทหมู่ 149 รูป
คณะครูอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ยกเสาเอกอาคารธุรการหลังใหม่ อาคารค้ำคูณ
สอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมคณะ เดินทางเพื่อลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่16-19 ตุลาคม 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.เจษฎากร ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯและคณะอาจารย์ เพื่อเดินทางไป MOU
ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพริชยการนครนายก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41พ.ศ. 2559
ผศ.ดร ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ ผศ.ดร ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มอบของที่ระลึกให้กับ Miss Cao Lingxue เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 คุณยิ่งยง ยอดบัวงาม พร้อมด้วยภรรยา เดินทางมาเยี่ยม ผศ.ดร ประยุทธ ศุขวัฒน์(อ.พ่อ) ประธานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ ผศ.ดร ปวีนา ศุขวัฒน์(อ.แม่) ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
VTR ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ผลการเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 2559 ระดับ ปวส.1
รับสมัคร อาจารย์ชาวต่างชาติ สอนภาษาอังฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น article
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
คณะครู-อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วม ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก วันที่ 4 ธันวาคม 2558
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก ณ วิทยาลัยเทคโรโลยีพณิชยการนครนายก ประจำปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558 ระดับดี
ทีม NAKHONNAYOK WAT UDOM YAMAHA EXCITER ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จังหวัด นครนายก คว้าชัยในสนามที่ 4 สนาม ช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์ กิต ได้แชมป์อันดับที่ 1ประเทศไทย ในการแข่งขัน Yamaha Moto Challange 2015 ณ วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม
การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คว้าชัยในสนามที่ 3 ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครไชยศรี จังหวัด นครปฐม
คณะครู-อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วม ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด
กิจกรรม Ymaha Moto Challeng 2015 กิจกรรม Ymaha Moto Challeng 2015 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
สัญญาความร่วมมือ MOU โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ใน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คว้าชัยในสนามที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครไชยศรี จังหวัด นครปฐม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้รับเกียรติให้เข้าร่วมทีมกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ และร่วมพิธีลงนาม MOU
โครงการอบรมจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วัดอุมธานี (พระอารามหลวง)
โครงการ "พิธีไหว้ครู" ปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก article
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จะดำเนินการประกอบพิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ หอพักหญิง ในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 (ตรงกับขึ้ร 2 ค่ำเดือน 8) เวลา 09.00 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก article
นักศึกษาเข้าร่วมทำบุญเนืองในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558
ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มอบจักรยานให้งานกาชาคนครนายก มรดกธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ article
นักศึกษาเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาประจำปี 2557
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก ได้เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เพื่อหารือในเรื่องการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557
การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2557
ถวายการต้อนรับเสด็จสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เปิดโรงเรียนเทคโนโลยีศรีโสภณ ณ ประเทศกัมพูชา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
โครงการขับขี่ปลอดภัย บริษัท มิตรยนต์มอเตอร์ จำกัด
การตรวจติดตามและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ผลงานผู้อำนวยการ
ผลงานประธานบริหาร article
การเปรียบเทียบเส้นทางการศึกษาระหว่าง "สายสามัญ" กับ "สายอาชีพ"
ผอ.สช. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย ฯ