ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาชาย

 

 

เหล่าสมาชิกนักษาหอพักชาย
    
     ที่อยู่ในวิทยาลัยของเรา อบอุ่นด้วยน้ำใจและ  ความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและยินดีต้อนรับนักศึกษารุ่นน้องทุกท่านทึ่จะเข้ามาเป็นสมาชิกหอพักชายในปีการศึกษาต่อไปถึงไกลบ้านแต่เหมือนอยู่บ้านนักศึกษาหอพักทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียนหอพักอย่างเคร่งครัดและในช่วงเวลา กลางคืนจะต้องใส่ชุดนอนทุกคนถ้านักศึกษาท่านใดกระทำผิดกฎระเบียบหอพักจะถูกพิจารณาและลงโทษตามกฎนักศึกษาหอพักจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีแบ่งชั้น รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ต้องเคารพซึ่งกันและกัน รุ่นพี่จะดูแลรุ่นน้องให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา ภาพรวมของหอพักชาย
                          เมื่อเช็คชื่อ นักศึกษา หอพักในเวลา  20.00 น.ของทุกวันจะทำการเช็คจำนวนนักศึกษา และเช็คชื่อผู้อยู่หอพักทุกวันปัญหาการหนีเที่ยวของนักศึกษาหอพักจึงหมดไปเพราะทุกคนอยู่ในกฎระเบียบของหอพักแต่มีนักศึกษาผู้ใดไม่มาเช็คชื่ออาจารย์เวรจะทำการตรวจสอบทันทีว่า หายไปไหนหรือไม่สบายลงมาเช็คชื่อไม่ได้เป็นต้น        ช่วงเวลาเลิกเรียน นักศึกษาหอพักก็มีกิจกรรมกระทำมากมาย เช่นเล่นดนตรี เล่นกีฬาหรือดูโทรทัศน์ ซึ่งทางหอพักก็จัดเตรียมไว้ให้เป็นการผ่อนคลายหลังเลิกเรียนแต่ส่วนมาก นักศึกษาหอพักชาย จะเล่นกีฬากันมากกว่า เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล แล้วแต่ใครถนัดด้านใด
 

ฎระเบียบของหอพักชายมีดังนี้
 
        1.  หลังเลิกเรียน เข้าหอพักได้ในเวลา  15.30 น
        2.  ในเวลาเรียน ห้ามขึ้นหอพักโดยเด็ดขาด
        3.  ห้ามอาบน้ำ เกินเวลา คือ 20.00 น.
        4.  ชุดนักเรียน - ชุดนอน มีกี่ชุดก็ได้ แต่ชุดลำรอง ชุดกีฬา มีได้แค่ คนละ 4 ชุด เท่านั้น
        5.  ห้ามเล่นการพนัน และเสพสิ่งเสพติด บนหอพักโดยเด็ดขาด
        6.  ห้ามนำบุคคลภายนอกขึ้นบนหอพักโดยเด็ดขาด
        7.  เวลา 20.00 น.เช็คชื่อนักศึกษาหอพัก
        8.  เวลากลับบ้านให้แต่งกายนักศึกษากลับ เท่านั้น
        9.  ห้ามมีการทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด
       10. เวลา 22.00 น.ปิดไฟหอพักเข้านอนทุกคน ( ในวันปกติ คือจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ นอน 22.00 น. แต่ ในวันศุกร์-วันเสาร์ ให้
             ดูโทรทัศน์ได้ถึงเวลา เที่ยงคืน แล้วจึงเข้านอนได้ )
       11. วันอาทิตย์หลังจากกลับบ้าน กลับเข้าหอพักได้ไม่เกิน เวลา 18.00 น.
 
      ** ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก ก็จะถูกพิจารณาโทษแล้วแต่ความผิด หรือ ความรุนแรงของความผิด และบนหอพักชาย มีอาจารย์ผู้ชายซึ่งเป็นเวร 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อย และดูแลเวลานักศึกษา เจ็บป่วย

กิจกรรมของนักศึกษาหอพักชาย

 

 

 

*****************************************************************************************
 

หอพักนักศึกษาหญิง

 

เหล่าสมาชิกนักษาหอพักหญิง

                     ยินดีต้อนรับนักศึกษารุ่นน้อง - รุ่นพี่ ทุกท่าน  หอพักหญิงถูกแบ่งเป็นห้อง เป็นสัดส่วน จัดให้อยู่ห้อง ละ 4 -5 คน มีเตียงนอนให้ และมีที่นอนพร้อมผ้าห่มให้ สามารถเข้าพักได้เลย ซึ่งนักศึกษาหอหญิง ส่วนมาก จะอยู่ทั้งต่างจังหวัด และนักศึกษาในพื้นที่แต่บ้านไกล ซึ่งหอพักมี 2 ชั้น ไว้รองรับ ห้องน้ำ หอพักหญิง ก็มีทั้งใน หอพักและข้างนอกหอพัก มีห้องอาบน้ำรวม และเดี่ยวไว้ให้ และมีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ไว้ในหอพัก

ฎระเบียบของหอพักหญิงมีดังนี้
 
        1.  หลังเลิกเรียน เข้าหอพักได้ในเวลา  15.30 น
        2.  ในเวลาเรียน ห้ามขึ้นหอพักโดยเด็ดขาด
        3.  ห้ามอาบน้ำ เกินเวลา คือ 20.00 น.
        4.  ชุดนักเรียน - ชุดนอน มีกี่ชุดก็ได้ แต่ชุดลำรอง ชุดกีฬา มีได้แค่ คนละ 4 ชุด เท่านั้น
        5.  ห้ามเล่นการพนัน และเสพสิ่งเสพติด บนหอพักโดยเด็ดขาด
        6.  ห้ามนำบุคคลภายนอกขึ้นบนหอพักโดยเด็ดขาด
        7.  เวลา 20.00 น.เช็คชื่อนักศึกษาหอพัก
        8.  เวลากลับบ้านให้แต่งกายนักศึกษากลับ เท่านั้น
        9.  ห้ามมีการทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด
       10. เวลา 22.00 น.ปิดไฟหอพักเข้านอนทุกคน ( ในวันปกติ คือจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ นอน 22.00 น. แต่ ในวันศุกร์-วันเสาร์ ให้
             ดูโทรทัศน์ได้ถึงเวลา เที่ยงคืน แล้วจึงเข้านอนได้ )
       11. วันอาทิตย์หลังจากกลับบ้าน กลับเข้าหอพักได้ไม่เกิน เวลา 18.00 น.
 
      ** ผู้ ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก ก็จะถูกพิจารณาโทษแล้วแต่ความผิด หรือ ความรุนแรงของความผิด และบนหอพักหญิง มีอาจารย์ผู้หญิงซึ่งเป็นเวร 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อย และดูแลเวลานักศึกษา เจ็บป่วย

กิจกรรมของนักศึกษาหอพักหญิง                                                               

*****************************************************************************************