dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก
วันที่ 14/12/2014   10:24:08

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ชมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ได้นำนักศึกษาวิชาทหารช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก ณ วัดอุดมธานี

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
และนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วัดอุดมธานี

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์สมศักดิ์  กองสุข และนักศึกษาวิชาทหาร
ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก

 

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์สมศักดิ์  กองสุข และนักศึกษาวิชาทหาร
ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ คณะครู-อาจารย์ และบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก

 ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ถ่ายรูปร่วมกับ พระอาจารย์เหลา และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ถ่ายรูปร่วมกับ พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺญาวโร
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

การฝึกบุคคลท่าอาวุธด้วยสิ่งเทียมอาวุธปืน ณ วันที่ 5 ก.พ. 2558 วันที่ 24/02/2015   07:37:02 article
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม วันที่ 01/12/2014   15:51:48
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ 14/12/2014   10:24:26
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ยิงปืน ณ สนามยิงปืนทราบระยะ 1,000 นิ้ว วันที่ 31/05/2016   13:24:32