ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

1. ใบคำร้องทั่วไป

2. ใบคำร้องขอรับ รบ

3. ใบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการเรียน

4. ใบลานักศึกษา

5.ใบสมัครเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

1. ตัวอย่างวิจัย 5 บท
2. เอกสารโครงการ
3. เอกสารรับรองโครงการ

ดาวน์โหลดโลโก้วิทยาลัย ฯ

 

 ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

1.แบบฟอร์มแผนการสอน

2.แบบฟอร์มใบช่วยสอน 

ดาวน์โหลดเอกสารนักศึกษาฝึกงาน