ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน / นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประจำปีการศึกษา 2554

อาจารย์วิไลรัตน์  มหาทรัพย์ พร้อมด้วย อาจารย์อโนชา  ตรัสศรี ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน / นักศึกษา
ที่จะเข้าศึกษาต่อกับทางวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2555

อาจารย์วิไลรัตน์  มหาทรัพย์ พร้อมด้วย อาจารย์อโนชา  ตรัสศรี ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน / นักศึกษา
ที่จะเข้าศึกษาต่อกับทางวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2555

**********************************************************************

 

 โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน / นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประจำปีการศึกษา 2556