ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
พิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

ดร.ประยุทธ(อ.พ่อ) ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประธานฯในพิธี ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และคณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมทำพิธีการวางศิลาฤกษ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

ดร.ประยุทธ(อ.พ่อ) ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประธานฯในพิธี ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และคณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ วางศิลาฤกษ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

ดร.ประยุทธ(อ.พ่อ) ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประธานฯในพิธี ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ทำการโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมโปรยดอกดาวเรือง ในพิธีการวางศิลาฤกษ์  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

นักศึกษาวิชาทหารเตรียมสังฆทาน เพื่อให้คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมกันถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป

คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป

 

ดร.ประยุทธ(อ.พ่อ) ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประธานฯในพิธี  และคณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์

ร่วมกันกรวดน้ำ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

ดร.ประยุทธ(อ.พ่อ) ศุขวัฒน์ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประธานฯในพิธี ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ถ่ายภาพร่วมกับ คณะผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์ ร่วมทำพิธีการวางศิลาฤกษ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง)

 

 

 

 
กิจกรรมของผู้บริหาร(อ.พ่อ)

ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก อาจารย์ (อ.พ่อ) ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์และคณะ ร่วมเดินทางศึกษาดูงานระบบการศึกษาในประเทศเยอรมัน ภายใต้กรอบความร่วม ไทย-เยอรมัน ระหว่างวันที
ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์ ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี
ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมโครงการจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเช
ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้รับโล่ประกาศเกรียติคุณรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 และโล่ประกาศเกรียติคุณคนดีแบบอย่างของชาติประจำปี 25…
ประธานบริหารฯ ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์และบุคลากร ร่วมถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลา ณ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา จังหวัด
ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ดร.ปวีนา(อ.แม่) ศุขวัฒน์และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วย ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกและคณะมอบของช่วยเหลือทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ ณ วัดคลองครุ กรุงเทพมหานคร
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
การพัฒนาตนเองด้านการศึกษาของผู้บริหารCopyright © 2011 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ :  เลขที่ ข4-196/6 ถนน :  อุดมธานี ตำบล :  นครนายก อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก     รหัสไปรษณีย์ : 26000
เบอร์โทร :  037-311691     มือถือ :  081-1552021
แฟกซ์ : 037-313504
อีเมล : tpnschool@gmail.com
www.nkt.ac.th