ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ประมวลภาพกิจกรรม วันซ้อมรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ได้จัดกิจกรรมซ้อมรับใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

.

 

 
กิจกรรมของนักศึกษา

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
โครงการส่งนักศึกษาไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดง จังหวัดนครนายก
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาภาษาจีน 22/10/63
สอบสัมภาษณ์กับบริษัทญี่ปุ่นผ่านระบบ Video Conference (Zoom)
ส่งนักศึกษาไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น 15/10/63
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 14-16 ตุลาคม 63
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาญี่ปุ่น 8/10/63
นิเทศการดำเนินงานการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน TPN GAME
กิจกรรม merry christmas and happy new year 2020
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา
จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมกิจกรรมจิตอาสา
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ
การแข่งขันทักษะนำเสนอขายสินค้า "the marketing challenge
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ
พ.ต.ท. ฐิติพล อ้นหาด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อนุกมธ.ติดตามการปฏิรูป กฎหมาย ยุติธรรม และกิจการตำรวจ
Yamaha Riding Academy และศูนย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีพีเอ็น ได้จัด อบรมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 20? พฤศจิกายน? 2562 ผู้จัดการวิทยาลัย?เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.มัฆวาน? ศุขวัฒน์ และ? ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ? อาจารย์สาวิตรี? แกล้วเขตการ ได้?เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์? วิทยาลัยเซนต์เทเรซา? พร้อมคณะมูลนิธิ?คุณครูประทีป? อึ้งทรงธรรม และคณะ
ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งชาติ นำ 4 วิทยาลัยเอกชน ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั้น แคเรียร์ กับ7สถานประกอบการในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
Yamaha Riding Academy และศูนย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีพีเอ็น
กิจกรรมวัดลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ
นักศึกษาที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ยินดีต้อนรับนักศึกษากลับจากฝึกงานบริษัทซีพีออล
ประกวดร้องเพลงสากลของชมรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมจิตอาสาอาชีวเอกชนสร้างคนสร้างชาติ
ชมรมการตลาด กับการทำวุ้นแฟนซีและลูกชุบ
ชมรมภาษาจีน กับการเขียนคำมงคลด้วยพู่กัน
กิจกรรมของชมรมภาษาญี่ปุ่น
สาขาการท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่ Montreux cafe' and farm
โครงการศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นักศึกษาดูงานและชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมตอบปัญหาด้านกฏหมาย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
เลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา 62
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
เข้าร่วมการแสดงจินตลีลาและขบวนพิธีเปิด“ขุนด่านเกมส์”กีฬานักเรียนและเยาวชนครั้งที่ 39
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560
การเซ็นสัญญา mou ร่วมกับโรงเรียนลู่ซาน พร้อมกันนี้ยังได้ไปชมงานการศึกษานานาชาติ และระบบรถยนต์ไฟฟ้า
พิธีไหว้ครูภาคสมทบ ประจำปี 2560
พิธีบายศรีสู่ขวัญ "ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ จากใจพี่สู่น้อง" ประจำปี พ.ศ. 2560
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษทวิภาคีประจำปี 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ประจำปี 2560
วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 12 มกราคม 2560
โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนด้านมวลชน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (กอ.รมน.)
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
World Aids Day 2016
ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตราฐานอาชีวประเทศเยอรมันโดยดร.คมศร วงษ์รักษา ผอ.สมศ.
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
กิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.เจษฎากร ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ให้การต้อนรับ ผอ.สุเทพ
ผอ.ภาชินี อาจารย์ดอกอ้อย อาจารย์สุพรรณี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ผอ.ภาชินี ดงดินอ่อน เดินทางไปประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิธีมอบเกียติบัตร โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนเอกชน ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ กองสุข ในโอกาสเข้ารับ Honorary Doctor of Philosophy Commencement จาก International University of Morality (IUM)
อาจารย์มงคล แก้ววงบน ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก เข้าตรวจและติดตามผลการให้เงินอุดหนุนของวิทยาลัยฯ
งานสัปดาห์แนะแนว โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จังหวัดสระแก้ว
นักศึกษาเข้าร่วมตักบาตร ในพิธีงานอบรมพระนวกะ อำเภอเมืองนครนายก
ศึกษาดูงานรายการ จันทร์พันดาว
พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายเฉลิมพระเกียติ
กิจกรรมเดินรณรงค์ ออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
กิจกรรม ล้อมรั้วลูกรัก พิทักษ์วัยใส
ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ในระบบการเรียนแบบทวิภาคี ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่สถานศึกษา article
กิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ในโครงการ Yamaha Exciter2016 article
ประธานบริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียติมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯแก่นักศึกษา article
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี2559 article
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
คณะครูอาจาย์-และนักศึกษาได้รับเกียติเชิญเข้าร่วมถ่ายทำละคร เรื่องบัลลังเมฆ ทางช่อง 7สี article
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบประจำปีการศึกษา 2559
รองผู้อำนวยการสมยศ ปรีประดิษฐ์ และรองผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ เกตุสายเมือง เดินทางไปอบรม ความร่วมมือระบบขนส่งทางราง ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจ ประเทศจีน article
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรประธานบริหาร(อ.พ่อ) และผู้รับใบอนุญาต(อ.แม่) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 article
กิจกรรมการบริจาคโลหิตของคณะครู-อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก article
การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558 article
พิธีลงนามในความเข้าใจ ระหว่าง บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก article
คณะบริษัทของญี่ปุ่นเดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัย ในโครงการโรงงาน-โรงเรียน article
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและเรือใบ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
กิจกรรม เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2558
การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก