ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
ระดับ ปวช. article


 

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับ ปวช.

ปีการศึกษา 2562

 

-  แผนกพาณิชยกรรม
 -  แผนกอุตสาหกรรม

**หมายเหตุ**  กรณีช่อง GPA ขึ้น ###  เนื่องจากผลการเรียนในบางวิชาไม่สมบูรณ์ (ติด มส.)

ให้นักศึกษาติดต่อ อาจารย์ประจำวิชาโดยเร่งด่วน สำหรับห้องที่ไม่สามารถดูผลการเรียนได้ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ

 

 ย้อนกลับ
ประกาศผลการสอบนักศึกษา

สมัครเรียนออนไลน์
ระดับ ปวส.
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2562