dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
ระดับ ปวส.

 

-  แผนกบริหารธุกิจ
  • ระดับ  ปวส1  สาขางานการบัญชี
  • ระดับ  ปวส.1  สาขางานการตลาด
  • ระดับ  ปวส.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -  แผนกช่างอุตสาหกรรม
  • ระดับ ปวส.1  สาขาเทคนิคยานยนต์

**หมายเหตุ**  กรณีเกรดนักศึกษาขึ้น XX ให้นักศึกษาติดต่อ อาจารย์ประจำวิชา

 

 ย้อนกลับ
ประกาศผลการสอบนักศึกษา

สมัครเรียนออนไลน์
ระดับ ปวช. article
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2559