dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดร. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ตรวจเงินอุดหนุน61

 ตรวจเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา2561

นักศึกษาจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 นักศึกษาจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมถวายเทียนจำนำพรรษาทั้ง 3 วัดประกอบไปด้วยวัดศรีเมือง วัดดง และวัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)

ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 เมื่อวันพุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกิจกรรมจิตอาสา "อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติเทิดไท้ ราชกาลที่ ๑๐"

MOU ยามาฮ่า

 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ทำการตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดเพื่อ เปิดศูนย์ฝึกอบรบขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

บันทึกข้อตกลง MOU กับศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย เมืองสามอ่าว

 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  ได้บันทึกข้อตกลง MOU กับศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย เมืองสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระบบทวิภาคี

ทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการอบรมครูอาชีวศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกตุสายเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

พิธีไหว้ครู2561

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ยาเสพติด

 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ยาเสพติด โดยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

บมอบป้ายการเป็น Campus ของ Liuzhou Railway Vocational Technical College

 รับมอบป้ายการเป็น Campus ของ Liuzhou Railway Vocational Technical College ในหลักสูตรระบบขนส่งทางราง

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน61

 เมื่อวันอังคาร ที่ 1พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

สงกรานต์61

 เมื่อวันที่ 16 เมษายน คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดงานประเพณีรดน้ำ ขอพรเนื่องในวันสงกราต์ แก่ประธานบริหาร ผู้รับใบอนุญาต ประธานที่ปรึกษา และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก  ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปฏิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธาน

รับสมัครอาจารย์

 รับสมัคร อาจารย์สอนบัญชี แลอาจารย์สอนบัญชี

 

พิธีซ้อมรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา2560

 พิธีซ้อมรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา2560 และถ่ายภาพหมู่

เข้าร่วมพิธีปิด และมอบเกียติบัตร โครงการฝึกอบรมด้านภาษาจีน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เข้าร่วมพิธีปิด และมอบเกียติบัตร โครงการฝึกอบรมด้านภาษาจีน

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือสำเภาพาณิชย์

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัด พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือสำเภาพาณิชย์ประจำปี 2561

แข่งขัน เทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1

 รายการการแข่งขัน เทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่น  Flyweight เป็นตัวแทนภาค1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

มารับผู้ตรวจศึกษาธิการภาค

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผอ.ภาชินี ดงดินอ่อน พร้อมด้วย ที่ปรึกษาศิริวัฒน์ คำมะนารถ เ มารับผู้ตรวจศึกษาธิการภาค นายอำนาจ วิชยานุวัติ  พร้อมคณะผู้ตรวจศึกษาธิการภาค3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีครั้งที่ ๔๒

 การประชุมผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีครั้งที่ ๔๒ ณโรงแรมการ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดิเด่น ประจำปี 2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาต เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดิเด่น ประจำปี 2560 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกได้ส่ง คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกได้ส่ง คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เซ็นสัญญา mou กับโรงเรียนลู่ซาน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เซ็นสัญญา mou กับโรงเรียนลู่ซาน พร้อมกันนี้ยังได้ไปชมดูงานการศึกษานานาชาติ และระบบรถยนต์ไฟฟ้าและดูสื่อการสอน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2560

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฏหมายในชีวิตประจำวัน

โครงการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่10

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัด  โครงการเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่10

โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม

 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรม โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ - ปวีนา  ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา 

ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์  ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดอาคารศุขวัฒน์ อาคารเกตุสายเมือง

 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานตัดริบบิ้น งานเปิดอาคารศุขวัฒน์ และอาคารเกตุสายเมือง

บริษัท บี แอนด์ บี จำกัด มิสเตอร์เออิจิโร่ โอะคุสึ ประธานบริษัท จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและสำรวจตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 มิสเตอร์เออิจิโร่ โอะคุสึ ประธานบริษัท บี แอนด์ บี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมและสำรวจตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก โดยมี ดร.เจษฎากร  ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯและ ดร.ภาชินี ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานระบบขนส่งทางราง ณ LIUZHOU RALWAY VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 เมื่อวันที่ 16-25 เมษายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยฯ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์  ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผอ.สุเทพ  สุวรรณกลาง ประธานที่ปรึกษา วิทยาลัยฯ และคณะครู-อาจารย์ เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานระบบขนส่งทางราง ณ  LIUZHOU RALWAY VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

บริษัท ฮิวแมร ดิจิคราฟท์(ไทยแลนด์) เข้าพบเพื่อปรึกษาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ

 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัท ฮิวแมร ดิจิคราฟท์(ไทยแลนด์) เข้าพบเพื่อปรัึกษาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่1 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อนโดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายก  เป็นประธานเปิดงาน

งานวันการศึกษาเอกชน ณ ห้อง Rayong Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง

 เมื่อ วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วย คณะครู เข้ารับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันการศึกษาเอกชน ณ ห้อง Rayong Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก

 วันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก วันที่10 กุมภาพันธ์  2560 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานในพิธีอุปสมบทหมู่ 149 รูป

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560  คณะครูอาจารย์  และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานในพิธีอุปสมบทหมู่ 149 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ณ วัดอุดมธานี  พระอารามหลวง 

คณะครูอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูอาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  เข้าร่วมงานวันครู ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้มี คณะครู ได้รับโล่ห์ผู้บริหารดีเด่น และ โล่ห์ครูดีศรีอาชีวะ

ยกเสาเอกอาคารธุรการหลังใหม่ อาคารค้ำคูณ

 เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารธุรการหลังใหม่ อาคารค้ำคูณ

สอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และโรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดอุดมธานี) ได้ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวงขึ้น ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และสนามสอบโรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดอุดมธานี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมคณะ เดินทางเพื่อลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่16-19 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมคณะ เดินทางเพื่อลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่16-19 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.เจษฎากร ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯและคณะอาจารย์ เพื่อเดินทางไป MOU

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.เจษฎากร ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯและคณะอาจารย์ เพื่อเดินทางไป MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพริชยการนครนายก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41พ.ศ. 2559

การประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41พ.ศ. 2559 " การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประเทศไทย 4.0 " Spring up Private TVET Towards Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ ผศ.ดร ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มอบของที่ระลึกให้กับ Miss Cao Lingxue เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 ผศ.ดร ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ ผศ.ดร ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มอบของที่ระลึกให้กับ  Miss Cao Lingxue เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน  

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 คุณยิ่งยง ยอดบัวงาม พร้อมด้วยภรรยา เดินทางมาเยี่ยม ผศ.ดร ประยุทธ ศุขวัฒน์(อ.พ่อ) ประธานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ ผศ.ดร ปวีนา ศุขวัฒน์(อ.แม่) ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559คุณยิ่งยง ยอดบัวงาม พร้อมด้วยภรรยา เดินทางมาเยี่ยม  ผศ.ดร ประยุทธ  ศุขวัฒน์(อ.พ่อ)  ประธานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ ผศ.ดร ปวีนา  ศุขวัฒน์(อ.แม่) ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ด้วย ในครั้งนี้

VTR ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 

 

ผลการเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 2559 ระดับ ปวส.1
รับสมัคร อาจารย์ชาวต่างชาติ สอนภาษาอังฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นarticle

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก รับสมัคร อาจารย์ชาวต่างชาติ สอนภาษาอังฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

TPN collage is recruiting an English teacher, Chinese teacher and Japanese teacher

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559article

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

คณะครู-อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วม ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด

 คณะครู-อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วม ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด 

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก วันที่ 4 ธันวาคม 2558

 Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  วันที่ 4 ธันวาคม 2558

สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก ณ วิทยาลัยเทคโรโลยีพณิชยการนครนายก ประจำปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558

 สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก ณ วิทยาลัยเทคโรโลยีพณิชยการนครนายก ประจำปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558 ระดับดี

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558 ระดับดี

ทีม NAKHONNAYOK WAT UDOM YAMAHA EXCITER ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จังหวัด นครนายก คว้าชัยในสนามที่ 4 สนาม ช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์ กิต ได้แชมป์อันดับที่ 1ประเทศไทย ในการแข่งขัน Yamaha Moto Challange 2015 ณ วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม

ทีม NAKHONNAYOK WAT UDOM YAMAHA EXCITER ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จังหวัด นครนายก คว้าชัยในสนามที่ 4 สนาม ช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์ กิต ได้แชมป์อันดับที่ 1ประเทศไทย ในการแข่งขัน  Yamaha Moto Challange  2015  ณ วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม

การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คว้าชัยในสนามที่ 3 ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครไชยศรี จังหวัด นครปฐม

 การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คว้าชัยในสนามที่ 3 ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครไชยศรี จังหวัด นครปฐม

คณะครู-อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วม ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด

 คณะครู-อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วม ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด 

กิจกรรม Ymaha Moto Challeng 2015 กิจกรรม Ymaha Moto Challeng 2015 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 กิจกรรม Ymaha Moto Challeng 2015 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ในวัน พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558

สัญญาความร่วมมือ MOU โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ใน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

 สัญญาความร่วมมือ MOU โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ใน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 

การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คว้าชัยในสนามที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครไชยศรี จังหวัด นครปฐม

 การแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คว้าชัยในสนามที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครไชยศรี จังหวัด นครปฐม

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้รับเกียรติให้เข้าร่วมทีมกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ และร่วมพิธีลงนาม MOU

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้รับเกียรติให้เข้าร่วมทีมกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ และร่วมพิธีลงนาม MOU 

โครงการอบรมจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วัดอุมธานี (พระอารามหลวง)

 โครงการอบรมจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วัดอุมธานี (พระอารามหลวง)

โครงการ "พิธีไหว้ครู" ปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก article

 โครงการ "พิธีไหว้ครู" ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จะดำเนินการประกอบพิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ หอพักหญิง ในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 (ตรงกับขึ้ร 2 ค่ำเดือน 8) เวลา 09.00 น.

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จะดำเนินการประกอบพิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ หอพักหญิง ในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 (ตรงกับขึ้ร 2 ค่ำเดือน 8)  เวลา 09.00 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกarticle

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

นักศึกษาเข้าร่วมทำบุญเนืองในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

 นักศึกษาเข้าร่วมทำบุญเนืองในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)

ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มอบจักรยานให้งานกาชาคนครนายก มรดกธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘article

 ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มอบจักรยานให้งานกาชาคนครนายก มรดกธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558  ที่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

นักศึกษาเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา   

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาประจำปี 2557

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ได้เข้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก ได้เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เพื่อหารือในเรื่องการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษา

           ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก ได้เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เพื่อหารือในเรื่องการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557

การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2557

การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2557

ถวายการต้อนรับเสด็จสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

                         เมื่อวันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2557  ดร.ปวีนา - นายเจษฏากร   ศุขวัฒน์  ได้ถวายการต้อนรับเสด็จสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช  ณ วัดหลวงพ่อปาก  จังหวัดนครนายก

 

เปิดโรงเรียนเทคโนโลยีศรีโสภณ ณ ประเทศกัมพูชา

               เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร. ปวีนา  ศุขวัฒน์ และคณะ ได้ร่วมเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเทคโนโลยีศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เมื่อวัน เสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

โครงการขับขี่ปลอดภัย บริษัท มิตรยนต์มอเตอร์ จำกัด

โครงการขับขี่ปลอดภัย บริษัท มิตรยนต์มอเตอร์ จำกัด

การตรวจติดตามและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา

ประมวลภาพการตรวจติดตามและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 6 - 14 สิงหาคม 2555

ผลงานผู้อำนวยการ

               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค. ประจำปี ๒๕๕๔

ผลงานประธานบริหารarticle

               ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก อาจารย์ประยุทธ(อ.พ่อ) ศุขวัฒน์  รับมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

การเปรียบเทียบเส้นทางการศึกษาระหว่าง "สายสามัญ" กับ "สายอาชีพ"
ผอ.สช. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย ฯ

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม  2554  ที่ผ่านมา นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 


             

หน้า 1/1
1
[Go to top]