ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้ารับนิเทศตรวจราชการขับเคลื่อนควบคุม ป้องกันโรคโรคติดต่อ (Big Rock CD) จังหวัดนครนายก
ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก "การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่"ระหว่างวันที่ 17-18กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช จังหวัดระยอง โดยมี ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานครั้งนี้
โรงเรียนสอนภาษาศุขวัฒน์อรัญประเทศ โรงเรียนในเครือวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระแก้ว ในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (TPN) ได้รับมอบใบประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (TPN) ได้รับมอบประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๕
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กับโครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
สมาคมการศึกษาเอกชนโรงเรียนนอกระบบแห่งประเทศไทยเข้าพบ ท่านรัฐมนตรี ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมองค์ความรู้ด้านการใช้ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเองด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)
ผศ.ดร. ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก โรงเรียนสอนภาษาศุขวัฒน์ โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแคเรียร์ นครนายก เดินทางเข้าร่วมประชุม เรื่องกฎหมายของโรงเรียนนอกระบบ โดยมีท่านตวง อันทะไชย ประธาน คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งจี๋หลิน ประเทศจีนเพื่อเปิดศูนย์ภาษาจีน Chinese Training Center และ Technical Skills Training Center
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน(MOU)กับบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครนายก ประจําปีการศึกษา 2564
ประชุมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ซีพีออลล์

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ซีพีออลล์

พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 1/10/63

 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 1/10/63

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ27/09/63

 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 27/09/63

รับหุ่นยนต์ AI เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากรายการแข่งขันเทควันโด
ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ส่งนักศึกษาที่จะไปฝึกงานที่ประเทศ?ญี่ปุ่น

 วันที่ 5 ธันวาคม ดร.มัฆวาน ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ? พร้อมด้วยอาจารย์สาวิตรี แกล้วเขตการ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ อาจารย์ธีระวัฒน์ ชมชื่น? และอาจารย์ทินกร ทองเกิด ได้ส่งนักศึกษาที่จะไปฝึกงานที่ประเทศ?ญี่ปุ่น

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ประชุมหารือข้อตกลงร่วมกับกับบริษัทโครงการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายก
เข้ากราบขอพรต่อท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 ดร.มัฆวาน ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ? พร้อมด้วยอาจารย์สาวิตรี แกล้วเขตการ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และอาจารย์ธีระวัฒน์ ชมชื่น? ได้พานักศึกษาที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เข้ากราบขอพรต่อท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

พานักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

 ดร.มัฆวาน ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วยอาจารย์สาวิตรี แกล้วเขตการ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั้น แคเรียร์ กับ7สถานประกอบการในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั้น แคเรียร์ กับ7สถานประกอบการในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

 

Yamaha Riding Academy และศูนย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีพีเอ็น
ทำความร่วมมือหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
งานลอยกระทงจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี2562
ประธานสภาอุตสาหกรรมเบญจบูรพา ร่วมกับเหล่าซือจากประเทศจีน
ร่วมสัมนาโครงการ”พัฒนาความรู้ ด้านตลาดทุนสำหรับครู”

  เมื่อวันที่29 ตุลาคม2562 ดร.ภาชินี ดงดินอ่อนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมสัมนา

ร่วมประชุมระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับชมรมอัญธานี

  เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมประชุมระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับชมรมอัญธานี 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่1

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เขียนใบสมัครมอบตัว พร้อมเข้าเรียน

อบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ Yamaha ครั้งที่ 1

 

พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ Yamaha ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าโครงการขับขี่ปลอดภัยกับ Yamaha สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี สระบุรี และนครนายก สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่เบอร์ 037311691 ได้เลยค่ะ

ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก พร้อมคณะ เข้าตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียติสถานประกอบการ

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียติสถานประกอบการโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ5แห่ง

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาการบริการสุขภาพ

 ​ ในวันที่​ 27​ สิงหาคม​ พ.ศ.2562 ณ​ โรงแรมไดอาน่า​ การ์เด้น​ รีสอร์ท​ จ.ชลบุรี​ โดยการประกวดในครั้งนี้ได้รับรางวัลเหรียญ​ทองและโล่เกียรติบัตร​ จากท่านเลขาธิการ​ส่งเสริม​การ​ศึกษาเอกชน​ ท่าน​ ชลัม อรรถธรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)

 ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือโครงการ 3ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการนครนายก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัทเฟดเดอรัลอิเลกตริค จำกัด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้น จะทำให้นักศึกษาวิทยาลัยของเรา เครือข่ายครูแนะแนวรร. ม.3 และวิทยาลัยอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดนครนายก ที่(MOU)

โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

 Yamaha Riding Academy และศูนย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีพีเอ็น ได้จัด อบรมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุเมื่อ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 

โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

 อบรมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุเมื่อ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ และคุณครูผู้ร่วมเดินทางมาดูแลนักเรีย

โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

 วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ และคุณครูผู้ร่วมเดินทางมาดูแลนักเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลิ่วโจมาถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบขนส่งทางรางรุ่นที่3

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลิ่วโจมาถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบขนส่งทางรางรุ่นที่3

 

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว TPN ของเราครับ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 ส.ค. 62 ณ ภูเขางามรีสอร์ท

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระบบราง รุ่นที่1 เข้าพบ ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการครนายก นำนักศึกษาระบบขนส่งทางราง รุ่นที่1 เข้าพบ ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการการส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระบบราง รุ่นที่1 เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน กนกวรรณ วิลาวัลย์

 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2562 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาระบบราง รุ่นที่1 ที่สำเร็จการศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ตัวแทน ผู้บริหารวิทยาลัย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

 อบรมขยายผล สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

หลักสูตรหลักประจำ "รุ่นที่ ๒/๖๒"       "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการนครนายก   ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5 จังหวัดนครราชสีมา 

Yamaha Riding Academy ครั้งที่1

 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ Yamaha Riding Academy และศูนย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีพีเอ็น ได้จัดอบรมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 

พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรมและเรือสำเภาพาณิชย์ 2561

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่24 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดพิธีไหว้องพระวิษณุกรรมและเรือสำเภาพาณิชย์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดร. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ตรวจเงินอุดหนุน61

 ตรวจเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา2561

นักศึกษาจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 นักศึกษาจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมถวายเทียนจำนำพรรษาทั้ง 3 วัดประกอบไปด้วยวัดศรีเมือง วัดดง และวัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)

ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 เมื่อวันพุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกิจกรรมจิตอาสา "อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติเทิดไท้ ราชกาลที่ ๑๐"

MOU ยามาฮ่า

 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ทำการตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดเพื่อ เปิดศูนย์ฝึกอบรบขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

บันทึกข้อตกลง MOU กับศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย เมืองสามอ่าว

 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  ได้บันทึกข้อตกลง MOU กับศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย เมืองสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระบบทวิภาคี

ทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการอบรมครูอาชีวศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกตุสายเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

พิธีไหว้ครู2561

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ยาเสพติด

 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ยาเสพติด โดยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

บมอบป้ายการเป็น Campus ของ Liuzhou Railway Vocational Technical College

 รับมอบป้ายการเป็น Campus ของ Liuzhou Railway Vocational Technical College ในหลักสูตรระบบขนส่งทางราง

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน61

 เมื่อวันอังคาร ที่ 1พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

สงกรานต์61

 เมื่อวันที่ 16 เมษายน คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดงานประเพณีรดน้ำ ขอพรเนื่องในวันสงกราต์ แก่ประธานบริหาร ผู้รับใบอนุญาต ประธานที่ปรึกษา และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก  ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปฏิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธาน

รับสมัครอาจารย์

 รับสมัคร อาจารย์สอนบัญชี แลอาจารย์สอนบัญชี

 

พิธีซ้อมรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา2560

 พิธีซ้อมรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา2560 และถ่ายภาพหมู่

เข้าร่วมพิธีปิด และมอบเกียติบัตร โครงการฝึกอบรมด้านภาษาจีน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เข้าร่วมพิธีปิด และมอบเกียติบัตร โครงการฝึกอบรมด้านภาษาจีน

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือสำเภาพาณิชย์

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัด พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือสำเภาพาณิชย์ประจำปี 2561

แข่งขัน เทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1

 รายการการแข่งขัน เทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่น  Flyweight เป็นตัวแทนภาค1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

มารับผู้ตรวจศึกษาธิการภาค

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผอ.ภาชินี ดงดินอ่อน พร้อมด้วย ที่ปรึกษาศิริวัฒน์ คำมะนารถ เ มารับผู้ตรวจศึกษาธิการภาค นายอำนาจ วิชยานุวัติ  พร้อมคณะผู้ตรวจศึกษาธิการภาค3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีครั้งที่ ๔๒

 การประชุมผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีครั้งที่ ๔๒ ณโรงแรมการ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดิเด่น ประจำปี 2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาต เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดิเด่น ประจำปี 2560 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกได้ส่ง คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกได้ส่ง คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เซ็นสัญญา mou กับโรงเรียนลู่ซาน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เซ็นสัญญา mou กับโรงเรียนลู่ซาน พร้อมกันนี้ยังได้ไปชมดูงานการศึกษานานาชาติ และระบบรถยนต์ไฟฟ้าและดูสื่อการสอน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2560

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฏหมายในชีวิตประจำวัน

โครงการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่10

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัด  โครงการเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่10

โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม

 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรม โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ - ปวีนา  ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา 

ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์  ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดอาคารศุขวัฒน์ อาคารเกตุสายเมือง

 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานตัดริบบิ้น งานเปิดอาคารศุขวัฒน์ และอาคารเกตุสายเมือง

บริษัท บี แอนด์ บี จำกัด มิสเตอร์เออิจิโร่ โอะคุสึ ประธานบริษัท จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและสำรวจตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 มิสเตอร์เออิจิโร่ โอะคุสึ ประธานบริษัท บี แอนด์ บี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมและสำรวจตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก โดยมี ดร.เจษฎากร  ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยฯและ ดร.ภาชินี ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานระบบขนส่งทางราง ณ LIUZHOU RALWAY VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 เมื่อวันที่ 16-25 เมษายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยฯ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์  ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผอ.สุเทพ  สุวรรณกลาง ประธานที่ปรึกษา วิทยาลัยฯ และคณะครู-อาจารย์ เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานระบบขนส่งทางราง ณ  LIUZHOU RALWAY VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

บริษัท ฮิวแมร ดิจิคราฟท์(ไทยแลนด์) เข้าพบเพื่อปรึกษาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ

 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัท ฮิวแมร ดิจิคราฟท์(ไทยแลนด์) เข้าพบเพื่อปรัึกษาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่1 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อนโดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายก  เป็นประธานเปิดงาน

งานวันการศึกษาเอกชน ณ ห้อง Rayong Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง

 เมื่อ วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วย คณะครู เข้ารับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันการศึกษาเอกชน ณ ห้อง Rayong Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก

 วันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก วันที่10 กุมภาพันธ์  2560 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานในพิธีอุปสมบทหมู่ 149 รูป

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560  คณะครูอาจารย์  และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานในพิธีอุปสมบทหมู่ 149 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ณ วัดอุดมธานี  พระอารามหลวง 

คณะครูอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูอาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  เข้าร่วมงานวันครู ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้มี คณะครู ได้รับโล่ห์ผู้บริหารดีเด่น และ โล่ห์ครูดีศรีอาชีวะ

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]