ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
กิจกรรมของวิทยาลัย ฯ


พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน TPN GAME
กิจกรรม merry christmas and happy new year 2020
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา
จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมกิจกรรมจิตอาสา
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน

การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ
การแข่งขันทักษะนำเสนอขายสินค้า "the marketing challenge
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ

 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)? อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจำปี

หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]