ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
กิจกรรมของนักศึกษา


สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
โครงการส่งนักศึกษาไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

  ดร.ภาชินี ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู-อาจารย์ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาววินฑฎา  วิเศษศิริกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เนื่องในโอกาสรักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2563

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2563 ภายในกิจกรรม ได้จัดการประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ประเภทความสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศในปีนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดง จังหวัดนครนายก

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดง จังหวัดนครนายก 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาภาษาจีน 22/10/63

 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาภาษาจีน 22/10/63

สอบสัมภาษณ์กับบริษัทญี่ปุ่นผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

 สอบสัมภาษณ์กับบริษัทญี่ปุ่นผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

ส่งนักศึกษาไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น 15/10/63

 ส่งนักศึกษาไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น 15/10/63

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 14-16 ตุลาคม 63

 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง”การนำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)พ.ศ.2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)พ.ศ.2563 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเขียนแผนการสอนแบบสมรรถนะวิชาชีพ” 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาญี่ปุ่น 8/10/63

 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาภาษาญี่ปุ่น 8/10/63

หน้า 1/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]