dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
กิจกรรมของวิทยาลัย ฯ


สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32  ระหว่างวันที่30-31 มกราคม 2561  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมการแสดงจินตลีลาและขบวนพิธีเปิด“ขุนด่านเกมส์”กีฬานักเรียนและเยาวชนครั้งที่ 39

เมื่อวันจันทร์ ที่  20 มกราคม 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมการแสดงจินตลีลาและขบวนพิธีเปิด“ขุนด่านเกมส์”กีฬานักเรียนและเยาวชนครั้งที่ 39 ที่ถ่ายทอทางช่อง 3 SD ช่อง 28 

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560( กลุ่มภาคกลาง)

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

 เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

การเซ็นสัญญา mou ร่วมกับโรงเรียนลู่ซาน พร้อมกันนี้ยังได้ไปชมงานการศึกษานานาชาติ และระบบรถยนต์ไฟฟ้า

 การเซ็นสัญญา mou ร่วมกับโรงเรียนลู่ซาน พร้อมกันนี้ยังได้ไปชมงานการศึกษานานาชาติ และระบบรถยนต์ไฟฟ้า

พิธีไหว้ครูภาคสมทบ ประจำปี 2560

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคสมทบ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ "ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ จากใจพี่สู่น้อง" ประจำปี พ.ศ. 2560

 เมื่อวันพฤหัส ที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ จากใจพี่สู่น้อง" โดยมี ดร.เจษฎากร ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

  เมื่อวันพุธที่ 10  พฤษาคม  2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาติวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 นำเหล่าคณาจารย์ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษทวิภาคีประจำปี 2560

 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ประจำปีการศึกษา2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาติวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทเหล่านักศึกษาใหม่และคณะอาจารย์ได้นำนักศึกษาใหม่เข้าดูงาน ณ สวนลุงสไว ศรียาและศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันพุธที่3 และวันพฤหัสที้่ 4 พฤษภาคม 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาติวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยี่ยมเหล่านักศึกษาใหม่

หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]