ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร


การฝึกบุคคลท่าอาวุธด้วยสิ่งเทียมอาวุธปืน ณ วันที่ 5 ก.พ. 2558article
วันที่ 24/02/2015   07:37:02

  การฝึกบุคคลท่าอาวุธด้วยสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
วันที่ 01/12/2014   15:51:48
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
วันที่ 14/12/2014   10:24:26
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก
วันที่ 14/12/2014   10:24:08

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ชมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้นำนักศึกษาวิชาทหารช่วยงาน
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก ณ วัดอุดมธานี

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ยิงปืน ณ สนามยิงปืนทราบระยะ 1,000 นิ้ว
วันที่ 31/05/2016   13:24:32

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ยิงปืน ณ สนามยิงปืนทราบระยะ 1,000 นิ้ว

หน้า 1/1
1
[Go to top]