ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์


แบนเนอร์


รับสมัครนักเรียน นักศึกษา

ระดับ ปวช. (เรียนฟรีทุกแผนกตามนโยบายของรัฐบาล) แผนกที่เปิดทำการเรียนการสอน  

                   การบัญชี       การขาย      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การท่องเที่ยว    แผนกเครื่องกล สาขางานยานยนต์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง   (ปวช. ทุกแผนกเรียนฟรี)

  ระดับ ปวส. แผนกที่เปิดทำการเรียนการสอน    (ปวส. มีเงินกู้ยืมกองทุนการศึกษา)  

 การบัญชี              การตลาด              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      การท่องเที่ยว        แผนกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 (  ทุกระดับเปิดสอนรอบเสาร์ - อาทิตย์  )  

  ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ / มีกองทุนให้กู้ยืมของรัฐบาล / มีรถรับ - ส่ง 

 / ชุดนักศึกษาให้ฟรี 2 ชุด / มีหอพักนักศึกษา ชาย - หญิง

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ยุคปฏิรูปใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่      โทร. 0-3731-1691  , 08-9828-7362  โทรสาร. 037-313504

(  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ  )

ประกาศ

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ตำรวจ / ทหาร / ลูกจ้าง / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกระดับ

จบ กศน. / ม.3 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวช. / จบ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าเรียนต่อ ปวส.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 เอกสาร กยศ
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ :  เลขที่ ข4-196/6 ถนน :  อุดมธานี ตำบล :  นครนายก อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก     รหัสไปรษณีย์ : 26000
เบอร์โทร :  037-311691     มือถือ :  081-1552021
แฟกซ์ : 037-313504
อีเมล : tpnschool@gmail.com
www.nkt.ac.th