ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา

ระดับ ปวช. (เรียนฟรีทุกแผนกตามนโยบายของรัฐบาล) แผนกที่เปิดทำการเรียนการสอน  

                   การบัญชี       การขาย      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การท่องเที่ยว    แผนกเครื่องกล สาขางานยานยนต์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง   (ปวช. ทุกแผนกเรียนฟรี)

  ระดับ ปวส. แผนกที่เปิดทำการเรียนการสอน    (ปวส. มีเงินกู้ยืมกองทุนการศึกษา)  

 การบัญชี              การตลาด              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      การท่องเที่ยว        แผนกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 (  ทุกระดับเปิดสอนรอบเสาร์ - อาทิตย์  )  

  ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ / มีกองทุนให้กู้ยืมของรัฐบาล / มีรถรับ - ส่ง 

 / ชุดนักศึกษาให้ฟรี 2 ชุด / มีหอพักนักศึกษา ชาย - หญิง

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ยุคปฏิรูปใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่      โทร. 0-3731-1691  , 08-9828-7362  โทรสาร. 037-313504

(  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ  )

ประกาศ

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ตำรวจ / ทหาร / ลูกจ้าง / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกระดับ

จบ กศน. / ม.3 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวช. / จบ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าเรียนต่อ ปวส.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 เอกสาร กยศ
หน้า 1/1
1
[Go to top]