ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
กิจกรรมของผู้บริหาร(อ.พ่อ)ประธานบริหารฯ ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์และบุคลากร ร่วมถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลา ณ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา จังหวัด

ร่วมถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลา ณ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ดร.ปวีนา(อ.แม่) ศุขวัฒน์และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วย ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกและคณะมอบของช่วยเหลือทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ ณ วัดคลองครุ กรุงเทพมหานคร

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วย ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกและคณะมอบของช่วยเหลือทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ ณ วัดคลองครุ กรุงเทพมหานคร

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

การพัฒนาตนเองด้านการศึกษาของผู้บริหาร
หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ :  เลขที่ ข4-196/6 ถนน :  อุดมธานี ตำบล :  นครนายก อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก     รหัสไปรษณีย์ : 26000
เบอร์โทร :  037-311691     มือถือ :  081-1552021
แฟกซ์ : 037-313504
อีเมล : tpnschool@gmail.com
www.nkt.ac.th