ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
ประมวลภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559
รายละเอียด:

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิยการนครนายก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่16 มิถุนายน 2559

จำนวนรูป : 69 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรประธานบริหาร(อ.พ่อ) และผู้รับใบอณุญาต(อ.แม่) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
รายละเอียด:

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่15 เมษายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรประธานบริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์(อ.พ่อ) และผู้รับใบอณุญาต ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์(อ.แม่) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด:

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนรูป : 53 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 25558
รายละเอียด:

 การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 25558

จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1