dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
ประมวลภาพกิจกรรม > กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรประธานบริหาร(อ.พ่อ) และผู้รับใบอณุญาต(อ.แม่) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรประธานบริหาร(อ.พ่อ) และผู้รับใบอณุญาต(อ.แม่) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่15 เมษายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรประธานบริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์(อ.พ่อ) และผู้รับใบอณุญาต ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์(อ.แม่) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ :  เลขที่ ข4-196/6 ถนน :  อุดมธานี ตำบล :  นครนายก อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก     รหัสไปรษณีย์ : 26000
เบอร์โทร :  037-311691     มือถือ :  081-1552021
แฟกซ์ : 037-313504
อีเมล : tpnschool@gmail.com
www.nkt.ac.th