ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
 

ได้ตั้งใจว่าจะนำพาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกให้ก้าวไกลอย่างมีความผาสุก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นของปวงชน โดยดำเนินการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริ แบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรที่ทุกคนมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกร่วมกัน        

          ขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากเว็บเพ็จของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยเพื่อ  รับทราบสิ่งที่วิทยาลัยของเราได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาร่วมกันพัฒนาและนำความรู้สู่สังคม อีกทั้งสร้างนักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญ ในการนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน

         ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการนครนายก ทางเราพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านในการ สรรค์สร้างพัฒนาวิทยาลัยของเราต่อไป

         15 ธันวาคม 2556 ได้ทำการเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น วิทยาลัยในเครือของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ประเทศกำพูชาเปิดทำการเรียน การสอนระบบ ทวิภาคี ในสาขา การอ่าน-การเขียน ภาษาไทย และการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ สาขางานการบัญชี  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเครื่องกลและสาขางานเครื่องปรับอากาศ

       19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ สาขา 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ บายพาสถนนเลี่ยงเมือง ปากพลี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) เพื่อให้เพียงพอกับจำนวน ของผู้เรียนและได้ทำการเปิดการเรียนการสอน เพิ่มเติมในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขางานโลจิสติก สาขางาน การท่องเที่ยว

 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  2020-12-04

 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

More...
ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ซีพีออลล์

  2020-10-30

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ซีพีออลล์

More...


เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
  2021-01-21

  ดร.ภาชินี ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู-อาจารย์ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาววินฑฎา  วิเศษศิริกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เนื่องในโอกาสรักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

More...


กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2563
  2020-10-30

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2563 ภายในกิจกรรม ได้จัดการประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ประเภทความสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศในปีนี้

More...


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดง จังหวัดนครนายก
  2020-10-25

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดง จังหวัดนครนายก 

More...


กิจกรรมสัปดาห์ภาษาภาษาจีน 22/10/63
  2020-10-22

 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาภาษาจีน 22/10/63

More...