ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ประมวลภาพวิดิโอกิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 15 เมษายน 2559

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร ประธานบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์  

และ ผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ในวันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน  2559 ที่ผ่านมา

 

 

การประกวดเต้น ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 30  ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558

 การประกวดเต้น ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 30

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558  ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

 

 

การแข่งขันจินตลีลา ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการนครนายก

ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29  วันที่ 13  มกราคม 2557

 การแข่งขัน จินตลีลา ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการนครนายก ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29

ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)   วันที่ 13-14 มกราคม 2557

 

 

แข่งขัน Power Dance ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ในการแข่งขันทักษะครั้งที่ 29 วันที่ 13 มกราคม 2557

 ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกได้เข้าร่วมแข่งขัน Power Dance ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29

ณ.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) วันที่ 13-14 มกราคม 2557

 

 

การแข่งขันจินตลีลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

งานทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 29/01/56 

การแข่งขันจินตลีลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ครั้งที่27 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)  วันที่ 29 มกราคม 2556
วิดิโอกิจกรรมวิทยาลัย